“Her şey tasarlanmıştır. Ancak çok az şey iyi tasarlanmıştır.” – Brian Reed